Persondatapolitik

24. maj 2018

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler som besøgende på vores hjemmeside www.lillestrik.dk.

Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvem de deles med.

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU’s Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018.

1. Politikken gælder for følgende dataansvarlige organisation:

Lillestrik
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro

Tlf:                 +45 29252298
Email:             post@lillestrik.dk
Hjemmeside: www.lillestrik.dk

Cvr:                32 24 66 13

Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, kan du rette henvendelse til:

Lene Randorff
Tlf:                 +45 29252298
Email:             post@lillestrik.dk

2. Behandlingsgrundlag for personoplysninger på Lillestrik

Afhængig af om du besøger vores hjemmeside eller kontakter os pr mail, behandler vi forskellige oplysninger om dig.

Behandlingen af personoplysninger sker på baggrunden af forordningens artikel 6 (almindelige oplysninger).

3. Personoplysninger, som vi indhenter hos dig og behandler om dig

3.1. Nyhedsbreve

Vi sender nyhedsbreve ud 4-6 gange om året. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev, gemmer vi din e-mail-adresse. Vi bruger ikke din e-mail til andre formål og videregiver den ikke til andre.

3.2. Besøgende på hjemmeside/webshop

Vi bruger cookies på hjemmesiden til at styre login samt indsamle webstatistik. En cookie er en tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies gør, at du mere effekt og nemmere kan bruge hjemmesiden.

Vi behandler ikke oplysninger om brugeradfærd på en måde, der kan kobles til enkeltpersoner. Du kan vælge at sige nej til cookies, men så vil hjemmesiden ikke fungere optimalt.

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi, søgning, download og interesser, så vi efterfølgende kan tilpasse indhold.

4. Køb og salg

Ved køb ved lillestrik.dk registreres navn, adresse, e-mail og tlf. Nævnte oplysninger gemmes med henblik på regnskabsloven i op til 5 år.

5. Sådan behandler vi oplysningerne pr mail

Såfremt vi modtager personfølsomme oplysninger pr. mail, sikrer vi mailen i internt system. Det er en grundregel, at mail med personfølsomme oplysninger aldrig videresendes uden afsenders samtykke.

6. Billeder og samtykke

Lillestrik indhenter samtykke eller sikrer samtykke fra samarbejdspartner til brug af billeder af børn, unge og voksne i trykte og digitale medier, når det er nødvendigt.De registreredes rettigheder

6.1. Indsigt

Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

6.2. Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt i det omfang, det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

6.3. Begrænsning af behandling

Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

6.4. Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

6.5. Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

7. Sikkerhed

Lillestriks behandling af personoplysninger er underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Der er indgået databehandlingsaftale med vores webhotel og email formidler Surftown.

8. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Opdatering af denne politik

Lillestrik er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Dato for seneste opdatering af persondatapolitikken fremgår øverst på dokumentet